MENÜ
BİLGİLENDİRMELER
 • ISI PAY ÖLÇER
 • KALORİMETRE
 • YAZILIMLAR
 • TASARRUF YÖNTEMLERİ
 • SAYAÇ OKUMA FİRMASI
 • ENERJİ KİMLİK BELGESİ
 • Isı Pay Ölçer Yönetmeliği  14 Nisan 2008 PAZARTESİ

  Resmî Gazete

  Sayı : 26847 (Mükerrer)

  YÖNETMELİK

          Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

   

  MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE

  SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA

  İLİŞKİN YÖNETMELİK

    

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

   

    

               Uygulamalar

               MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik aşağıdaki giderlerin ısı veya sıhhî sıcak su sağlanmış bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasında uygulanır.

               (6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır.

             

   

               Tüketime bağlı gider paylaşımı

               MADDE 7 – (1) Bina sahibi veya bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu, ısı ve sıhhî sıcak su giderlerinin tüketim ölçümlerine ve 8 inci maddeye uygun olarak  bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasını sağlar.

               (2) Ortak kullanım mahallerinden, sistem kayıplarından ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri, bağımsız bölüm kullanıcılarına kapalı kullanım alanları oranında paylaştırılır.

               (3) Tüketim ölçümlerinde ısı ölçerlerin kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde kullanılan her bir radyatör grubuna ısı ölçer takılması ve ölçümlerin bütün ısı ölçerlerden yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri  bulunur.

               (4) Tüketim ölçümlerinde ısı sayacı kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde ölçümlerin ısı sayaçlarından yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.

               (5) Bina veya site kullanıcılarının tüketim ölçümlerinde farklı ölçüm ekipmanlarının kullanılması  halinde; önce bütün tüketimi ölçmek suretiyle, tüketimleri aynı ekipman ile ölçülmüş kullanıcı gruplarının payları ölçülür.

   

               Isıtma ve sıhhî sıcak su gider paylaşımı hesaplaması

               MADDE 8 – (1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

               (3) Merkezî ısıtma sistemlerinin ısı giderleri aşağıdaki hesaplamalara göre paylaştırılır.

   

               a) Isı ölçerlerin kullanılması durumunda hesaplama:

   

       

   

     M                 : Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)

               P                  : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)

               P1                : Bağımsız bölümün toplam ısı ölçer tüketim tutarı (TL)

               P2                : Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)

               S1,2,…n          : Bağımsız bölümde bulunan her bir ısı ölçerde okunan değer

               St                 : Binada bulunan bütün ısı ölçerlerde okunan değerlerin toplamı

               A                 : Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)

               At                : Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamı (m2).

             

   

   

    b) Isı sayaçlarının kullanılması durumunda hesaplama:

   

         

  M                 : Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)

               P                  : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)

               P1                : Bağımsız bölümün ısı sayacına göre tüketim tutarı (TL)

               P2                : Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)

               S                   : Bağımsız bölümde bulunan ısı sayacında okunan değer

               St                 : Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki ısı sayaçlarından okunan

                                     değerlerin toplamı

               A                  : Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)

   

               At                : Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamı (m2).